skip to Main Content

Læsestof til sociologer

Type: Bog
Kunde: Dansk Sociologforening
År: 1996-2016

Dansk Sociologi er et fagligt tidskrift, hvor der publiceres fagfælle-
bedømte artikler om en bred vifte af emner indenfor den sociologiske forskning. Tidsskriftet blev udgivet af Dansk Sociologforening fire gange om året og havde form som en bog med fast ryg.

Forsidefoto og billeder til de enkelte numre blev leveret af én kunstner, hvilket gav en flot og sammenhængende visuel tone i hver udgivelse. Sammen med den ansvarshavende redaktør på magasinet, stod Guldborg grafisk design for billedvalget og det overordnede kreative udtryk. Tidskriftets sekretær stod for tekstopsætning af artikler, redigering og koordinering.

Dansk Sociologi, Nr. 1. 17. årg. 2006
Redaktør: Manni Crone
Kunst: Rosemaria Rex

Se mere

ARTIKLER:

Sabine Klinker og Marie Hvoslef Rasmussen:
Forestillede forskelle – En barriere for gensidig integration og fællesskaber mellem unge med forskellige etniske baggrunde.

Kathrine Vitus Andersen:
Perker med no-life i Velfærds-danmark

Christian Borch:
Massen: På sporet af en glemt sociologisk figur

REVIEW-ESSAY:
Anders Blok
Tingenes politik – med Bruno Latour til tekno-kunstudstilling

KRONIK:
Frederik Thuesen Pedersen:
En grænseløs ytringsfrihed i et grænseløst samfund?

KOMMENTAR:
Michael Hviid Jacobsen og Rasmus Antoft
Fra sociologisk til poetisk fantasi: Om sociologisk
horisontudvidelse via det skønlitterære univers

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 1. 23. årg. 2012
Tema: Klimasociologi
Redaktører: Anders Blok og
Esther Nørregård-Nielsen
Kunst: Udstillingen RETHINK

Se mere

ARTIKLER:
Anders Blok:
Et nyt klima for sociologien?
Om socialteoretiske nybrud i økologiseringens tidsalder

Birgit Jæger, Erling Jelsøe, Louise Phillips og Annika Agger:
Borgernes stemmer i klimadebatten – hvilken vej blæser de globale vinde?

Peter Gundelach og Bettina Hauge:
For klimaets skyld?

Ylva Uggla og Sofie Storbjörk:
Klimatrisker på planerarnas agenda:
Att hantera modstridiga krav och kunskapsosäkerhet

Ulrich Beck:
Kosmopolitanisme som forestillede globale risikofællesskaber

REVIEW-ESSAY:
Margareta Bertilsson:
Om hockey-grafen, det goda livet och allmänningens tragedi: klimatfrågan i sociologisk belysning

KOMMENTAR:
Anders Blok:
Til diamantjubilæum med indiske sociologer
– annoterede indtryk fra den 37. All India Sociological Conference

Dansk Sociologi, Nr. 4. 18. årg. 2007
Tema: Hjem og bolig
Redaktør: Mai Heide Ottosen, Kirsten Gram-Hanssen og Helene Hjorth Oldrup
Kunst: Jonas Hvid Søndergaard

Se mere

ARTIKLER:
Jytte Kristensen og Jørgen Elm Larsen:
Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Kirsten Marie Raahauge:
Ved vejen – i komplekset.
Om det globale, det lokale og det materielle

Kirsten Gram-Hanssen og Claus Bech-Danielsen:
Skilsmisse og bolig – hvor flytter hjemfølelsen hen?

Mette Mechlenborg:
Hjemme i globaliseringen

KRONIK:
Trine Fotel:
Er boligområderne i børnehøjde?
– om mobiliteter, forbindelser og (udendørs) liv

KOMMENTAR:
Hans Skifter Andersen:
Er indvandrernes bosætningsmønster et samfundsproblem?

ESSAY:
Inger Sjørslev:
Husets univers. Om danske enfamiliehuse i tid og rum

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 3. 22. årg. 2011
Redaktør: Mads Meier Jæger og Allan Madsen
Kunst: Ellen Hyllemose

Se mere

ARTIKLER:

Christoph Ellersgaard og Anton Grau:
Kulturel kapital blandt topdirektører
i Danmark – En domineret kapitalform?

Martin D. Munk, Mette Foged og
Andreas M. Mulvad:
Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier
– Et spørgsmål om migration og investering i distinktiv kapital

Kristian Bernt Karlson og Mads Meier Jæger:
Kassen, kulturen og kontakterne:
Økonomisk, kulturel og social kapital
i to generationer

Vibeke Christensen:
Vægt og kapital
– Differentieret vægt hos voksne og børn analyseret gennem Bourdieus begreber om habitus og kapital

KRONIK:
Anders Blok:
Kosmopolitane katastrofer?
Sociologiske (selv-)refleksioner i nærheden af Fukushima

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 1. 22. årg. 2011
Tema: Fransk bysociologi
Redaktør: John Andersen og Thomas P. Boje
Fotos: Knud Nielsen m. fl.

Se mere

ARTIKLER:
Martin Severin Frandsen:
Genopdagelsen af gadens kultur – om Isaac Joseph og den pragmatiske vending i fransk bysociologi
Kristian Delica:
Sociologisk refleksivitet og feltanalytisk anvendelse af etnografi – om Loïc Wacquants blik på urban marginalisering
Troels Schultz Larsen:
Med Wacquant i det ghettopolitiske felt
Malene Freudendal-Pedersen:
Tør vi tro på bæredygtig mobilitet – Lefebvres mulige umuligheder
Jan Lilliendahl Larsen:
En urban kritik: Bidrag fra Lefebvre og nyere urbanister

KRONIK
Martin Søberg og Djawed Kimouche:
Om frizoner i dansk byplanlægning

Dansk Sociologi, Nr. 2. 20. årg. 2009
Redaktør: Mai Heide Ottosen
Kunst: Kristofer Hultenberg

Se mere

ARTIKLER:
Niels Åkerstrøm Andersen:
Hvem er Yum-Yum? Tegneseriestaten i svøb

Trond Beldo Klausen:
Sociale indkomstforskelle på eliteuddannelser

Finn Hansson:
Marx og det moderne arbejdsliv – en diskussion af arbejdsværditeoriens betydning for kritikken af arbejdslivet i den globale kapitalisme

Kristina Grünenberg, Hanne Kjærgaard Walker og Jakob Skov Knudsen:
Mindfulness meditation – mellem autenticitet og effektivisering

ESSAY
Kristoffer Kropp og Anders Blok:
Fra nationale til globale sociologier – og tilbage igen?
– reflektioner fra ISA-konferencen ”Facing an unequal world: Challenges for sociology”, Taipei, 23.-25. marts 2009

REVIEW-ESSAY
Yvonne Mørck:
Komplekse rejser og store udfordringer: Erfaringer fra East End

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 3. 19. årg. 2008
Redaktør: Rasmus Antoft
Kunst: Anders Bonnesen

Se mere

ARTIKLER:
Anja Jørgensen:
Lokale fællesskaber i den senmoderne by

Annette Rasmussen:
Rollekonflikter i mødet mellem arbejdsliv og uddannelse

Bente Halkier og Iben Jensen:
Det sociale som performativitet – et praksisorienteret perspektiv på analyse og metode

Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen:
Har Casper Christensen og Frank Hvam læst Goffman?
– om rollekompetence, kvindemoral og kynisk fornuft

ABSTRACTS

ESSAY
Bülent Diken og Carsten Bagge Laustsen:
Sociofiktion

KOMMENTAR
Bjørn Schiermer:
Til forsvar for kritikken – til sociologikonference i Aarhus

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 3. 24. årg. 2013
Tema: Velfærdsprofessioner
Redaktør: Gitte Sommer Harrits og
Lars Thorup Larsen
Fotos: Sygeplejersker fotograferer fagidentitet

Se mere

ARTIKLER:
Jens Peter Thomsen, Siri Dencker og Thomas Mørch Pedersen:
Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne?
– ændringer i rekrutteringsmønstre de sidste 25 år

Lars Thorup Larsen:
Guvernementalisering af velfærdsprofessionerne

Morten Ejrnæs og Merete Monrad:
Profession, holdning og habitus:
Forholdet mellem pædagogers og forældres holdninger til pædagogiske spørgsmål i daginstitutioner

Katrin Hjort:
Det affektive arbejde og adgangen til omsorg

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 2. 19. årg. 2008
Tema: Luc Boltanski
Redaktør: Manni Crone, Carsten Bagge Laustsen og Mikael Rask Madsen
Kunst: Christian Boltanski

Se mere

ARTIKLER:
Luc Boltanski:
Kritiske handlinger, krav om retfærdiggørelse og bearbejdning af sociale modsætninger

Cécile Blondeau og Jean-Christophe Sevin:
En sociologi der hele tiden sættes på prøve.
Interview med Luc Boltanski

Niels Albertsen:
Retfærdiggørelse, ideologi, kritik

Jens Erik Kristensen:
Kapitalismens nye ånd og økonomiske hamskifte
– Boltanski og Chiapello og tesen om den kognitive kapitalisme

Lars Thorup Larsen:
Når kritikken tager magten. Samfundskritik og magtforskydninger ifølge Foucault, Boltanski og Chiapello

Henrik Jøker Bjerre:
Miljøbevægelsens nye ånd

ABSTRACTS

MODTAGNE BØGER

Dansk Sociologi, Nr. 1. 19. årg. 2008
Redaktør: Thomas P. Boje
Kunst: Ferdinand Ahm Krag

Se mere

ARTIKLER:
Bjørn Schiermer:
Ironiens kultur og kulturens ironi.
En undersøgelse af senmoderne sensibiliteter

Anders Holm og Mads Meier Jæger:
Livsformer i Danmark: Udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005

Martin D. Munk:
Metoder til at måle kausale effekter af socialpolitiske indsatser

Susanne Urban och Zoran Slavnic:
Rekommodifieringen av taxibranschen – förändring av ekonomiska förhållanden och etnisk sammansättning

KOMMENTAR:
Göran Ahrne:
Svar til Michael Hviid Jacobsen

ESSAY:
Heine Andersen:
Modtagelsen af Spencer i Danmark – i tiden før 1920

REVIEW-ESSAY:
Peter Abrahamson:
Den skandinaviske velfærdsmodel i historisk og sociologisk belysning:
Ideal, eksportartikel eller unik?

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 2. 22. årg. 2011
Redaktør: Allan Madsen
Kunst: Søren Larsen

Se mere

ARTIKLER:
Anders Petersen:
Autenticitet i kapitalismens nye ånd – manifestationen af et blidt barbari
Lars Kjerulf Petersen:
Livsstilsbegrebet – i miljøsociologisk perspektiv
Lars Skov Henriksen:
Tillid – et spørgsmål om moral?
Leif Martin Haugen:
Globalisering og integrasjon som teoretisk utfordring – INGOer som empirisk illustrasjon

ANMELDELSER

Dansk Sociologi, Nr. 3-4. 27. årg. 2016
Tema: At kunne begå sig – sociale og emotionelle kompetancer
Redaktør: Stine Tiedemann Faber m. fl.
Kunst: Gudrun Hasle

Se mere

ARTIKLER
Morten Kyed:
”Vi er jo en virksomhed, der er særdeles overgennemsnitlig på empati”:
Rekruttering af bløde kompetencer i ambulancetjenesten
Oline Pedersen og Julie Laursen
”Stop – ro på – tænk!”
Normativitet og selvkontrol i statens arbejde med børn og indsatte
Merete Monrad:
Kollegialt følelsesarbejde på plejehjem og i daginstitutioner
Dorte Raaby Andersen:
”Du skal virkelig have styr på dig selv”
– en analyse af fængselsbetjentes følelsesarbejde
Lotte Bloksgaard og Annick Prieur:
Den professionelt empatiske politibetjent:
Politistuderendes håndtering af følelser i arbejdet
Sune Qvortrup Jensen:
Sociale kompetencer, selvarbejde og det sociale arbejdes alligevel omsorgsfulde praksis
Therese Heltberg:
Optegninger af følelser i det militære ledelsesrum
– inddragelse og unddragelse

ESSAY
Eva Gulløv:
Følelseshåndtering i et socialhistorisk perspektiv

Dansk Sociologi, Nr. 1  27. årg. 2016
Tema: Michel Foucault og sociologiske analyser
Redaktør: Signe Ravn m. fl.
Foto: Polfoto

Se mere

ARTIKLER
Mathias Herup Nielsen og Niklas Andreas Andersen:
Når styringens ambitioner udfordres af praksis. Om at analysere rummet imellem styringens intentioner og situationel praksis
Kristian Fahnøe:
Bekendelsesformer i gruppeterapi for alkoholmisbrugere. En interaktionistisk analyse af en magtteknik
Lotte Galløe:
Legens alvor. Styring i rollespillets læringspraksis

ANMELDELSE
Stephen J. Ball:
Foucault, Power, and Education.
Anmeldt af Anders Dræby Sørensen

Uden for tema:
KOMMENTAR
Dorte Jagetic Andersen og Ingo Winkler:
Danner vi kritiske borgere, eller producerer vi robotter til arbejdsmarkedet?

Dansk Sociologi, Nr. 4. 25. årg. 2014
Tema: Grønland
Redaktør: Benedikte Brinker og
Esther Nørregård-Nielsen
Fotos: Isiøjeeye fotoprojekt

Se mere

INDLEDNING:
Benedikte Brincker og Esther Nørregård-Nielsen:
Grønland – oprindeligt folk og moderne nation
ARTIKLER:
Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer:
Byen og bygden – grønlandskhedens landskaber
Annemette Nyborg Lauritsen:
Den store grønlandske indespærring
Christina Viskum Lytken Larsen:
Afhængighed af pengespil i Grønland – et sociologisk perspektiv på misbrug og afhængighed i et samfund under hastig forandring
Steven Arnfjord og John Andersen:
Socialt arbejde og aktionsforskning i Grønland
Kirsten Bransholm Pedersen og Najaaraq Paniula:
De grønlandske kvindeorganisationers rolle i den politiske udviklingsproces – set i et postkolonialt perspektiv

Dansk Sociologi, Nr. 3. 25. årg. 2014
Tema: 25 års jubilæum
Redaktør: Mikkel Bo Madsen
Fotos: Thomas Hommelgaard / Guldborg

Se mere

INDLEDNING:
Benedikte Brincker og Esther Nørregård-Nielsen:
Grønland – oprindeligt folk og moderne nation
ARTIKLER:
Bo Wagner Sørensen og Søren Forchhammer:
Byen og bygden – grønlandskhedens landskaber
Annemette Nyborg Lauritsen:
Den store grønlandske indespærring
Christina Viskum Lytken Larsen:
Afhængighed af pengespil i Grønland – et sociologisk perspektiv på misbrug og afhængighed i et samfund under hastig forandring
Steven Arnfjord og John Andersen:
Socialt arbejde og aktionsforskning i Grønland
Kirsten Bransholm Pedersen og Najaaraq Paniula:
De grønlandske kvindeorganisationers rolle i den politiske udviklingsproces – set i et postkolonialt perspektiv

Se andre projekter
____

Bell Add – Motorrense system

pick a picture – Et billedværktøj

Back To Top